Multi-level marketing, síťový marketing

Multi-level marketing (zkr. MLM), nebo také síťový marketing je druh obchodní strategie. Na bázi MLM podnikají např. firmy Avon, Oriflame, Amway. Distributoři těchto společností jsou nezávislý podnikatelé, kteří nemají zisk pouze z prodeje zboží, ale i z prodejů jiných distributorů, které do systému zaregistrovali. Tento obchodní model velmi připomíná pyramidu, ovšem o nelegální pyramidovou hru se nejedná.

 

Kontroverze MLM

MLM má v České republice sice desetitisíce distributorů, ošem min 90% z nich nemá významný příjem. Je to především proto, že tento druh obchodu má velmi špatné obchodní jméno. Špatné obchodní jméno má MLM především díky některým distributorům, kteří se chovají minimálně neeticky. Je také pravda, že v 90. letech minulého století mnoho důvěřivců naletělo podvodným hrám typu letadlo. Asi nejhorší obchodní jméno má společnost Amway a její distributoři (celosvětově). Vůdčí distrubutoři Amway mají sice významné zisky, ale pouze malou část peněz jim posílá společnost Amway. Tito distributoři vydělávají především na prodeji vstupenek na motivační semináře a prodeji motivačních pomůcek (CD, knihy, apod.). To se sice společnosti Amway nelíbí, ale toleruje to. O amway byznysu napsal knihu Eric Scheibeler, kniha nese název Merchants Of Deception (Obchodníci podvodu). Scheibeler byl distributor amway celé roky a už se mohl dívat zvrácené praktiky některých distributorů a motivačních organizací (AMO).

 

Výhody MLM

MLM nabízí celou řadu výhod:

- nízké vstupní náklady

- MLM má kvalitní produkty. Toto bohužel ale neplatí vždy.

- zboží se prodává v přímém prodeji, čímž jsou eliminovány marže velkoobchodů a dalších zprostředkovatelů. Tyto uspořené peníze zůstávají ve vlastním obchodním systému

- v MLM můžete být jako spotřebitel - pouze nakupujete zboží za velkoobchodní ceny, obchodník a podnikatel - kupujete zboží a prodáváte se ziskem (musíte mít živnostenský list), přivádíte do systému nové lidi.

- finanční nezávislost a neomezené příjmy

- budování pasivního příjmu

- nezávislost - pracujete kdy se vám právě chce, kdykoliv můžete přestat vydělávat peníze, prodávat zboží, přivádět nové lidi...

 

Nevýhody MLM

MLM má také významné nevýhody:

- rychlé zbohatnutí vypusťte z hlavy. Aby vás MLM uživil, tak musíte "dřít" dlouhou dobu (roky).

- příjem se odvíjí především v náboru nových členů, proto se často stává, že distributoři přivádějí do systému lidi, kteří se na tento druh podnikání nehodí

- při volbě MLM můžete narazit na podvodníky - pyramidy a letadla

- selhání lidského faktoru, především časté neetické chování distributorů (lži, mlžení, nucení odbírat zboží...)

- špatná pověst. Některé MLM společnosti jsou širokou veřejností označovány za sekty (Amway a další). Mohou za to především motivační semináře, které v některých případech nesou znaky kultu, sektářství. Tyto motivační semináře pořádají distributoři, ne MLM firmy.

- vzhledem ke špatné pověsti se do MLM špatně sháněji nový členové. A proto mnoho distributorů při lákání nových duší často mlží nebo dokonce lžou